20 năm dài với gió giông
Niềm tin vững chắc mãi trong lòng
Ma nạn trùng trùng không lay chuyển
Lừa dối truyền loan vẫn vững tâm

Sát bước bên Thầy tu Đại Pháp
Thân tâm đạo đức được hồi sinh
Rời xa xấu ác tồn thiện niệm
Tỉnh giấc mộng dài thoát vô minh

Ma nạn trùng trùng không lay chuyển, lừa dối truyền loan vẫn vững tâm (Ảnh: chanhkien.org)

20 năm dài lời vu khống
Phỉ báng thanh danh bôi nhọ Người
Trời đất sinh tồn do ai tạo
Thiện ác phân minh đã đến hồi.

Thế nhân tán tụng Người công đức
Kẻ ác sa chân địa ngục đày
Khắp chốn đón chào kỷ nguyên mới
Chờ đợi ngàn năm chỉ lúc này

Khắp chốn đón chào kỷ nguyên mới, chờ đợi ngàn năm chỉ lúc này (Ảnh: en.minghui.org)

Kim Thoa