Người nhà họ Chi mời trụ trì chùa Tây Liên đến làm pháp sự để giải quyết nỗi lo lắng của họ. Kết quả ra sao?

Có một trí thức họ Chi ở Gia Thiện (nay là huyện Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang), nổi tiếng về tài học. Vào mùa hè năm Kỷ Dậu, anh chàng đến Gia Hưng để chuẩn bị tham gia kỳ thi khoa cử. Một ngày nọ, anh chàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó xâm nhập vào thân thể mình, ngay lập tức ngã xuống đất. Lúc đó, cậu thư đồng nghe thấy trong miệng anh chàng phát ra khẩu âm của một người lạ, nói muốn đòi mạng anh ta. Cậu bé thư đồng vội vã đưa anh chàng về nhà.

Sau khi trở về nhà, người nhà họ Chi quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ trụ trì chùa U Lan, pháp sư Tây Liên. Sau khi pháp sư Tây Liên đến, ông hỏi con quỷ phụ thể: “Ngươi là tà quỷ phương nào, tại sao lại đến quấy rối Chi tướng công?” Con quỷ cao giọng hồi đáp: “Tôi không phải là tà quỷ, bởi vì tôi với hắn trong kiếp trước có oán thù. Hiện tại vì nhân duyên đã đến, do đó tôi đến đây đòi mạng hắn.”

Pháp sư Tây Liên hỏi con quỷ lý do oán hận của hắn. Quỷ nói: “Vào những năm đầu thời nhà Minh, tôi là phó tướng thủ hạ của công thần khai quốc Trung Sơn Vương Từ Đạt, tên tôi là Hồng Chu, chủ tướng họ Diêu. Khi họ Diêu nhìn thấy vợ tôi, Uông thị, có dung mạo xinh đẹp, hắn bèn khởi sắc tâm tham dục. Đương thời ở đó tặc binh phản loạn, Diêu liền phái bảy trăm tàn binh già yếu, kêu tôi đem quân đi chinh phạt. Sức lực của tôi đơn giản là không cách nào đối kháng với tặc binh, kết quả toàn quân bị tiêu diệt. Diêu liền thừa cơ hiếp bách vợ tôi làm vợ của hắn, vợ tôi không chịu, đã treo cổ tự tẫn. Tôi mang trong tâm mối thâm cừu đại hận này, kiếp kiếp đều tìm cơ hội báo thù.”

Hồn ma Hồng Chu lại kể tiếp: “Kiếp đó họ Diêu hối cải tội ác của bản thân, phát tâm tu hành, kết quả chuyển sinh làm cao tăng. Sau đó lại chuyển sinh thành một đại văn hào, kiếp thứ ba lại trở thành một tăng nhân trì giới, kiếp thứ tư biến thành đại phú nhân thích làm việc thiện, vì thế tôi vẫn luôn không tìm thấy cơ hội báo thù. Hiện tại đã là kiếp thứ năm, trong mệnh hắn đã được định sẵn là năm nay hoặc năm sau đều có thể trúng bảng. Nhưng do hắn đã từng viết một thư cáo trạng vào một năm nào đó, làm hại bốn người bán trà ở huyện Dư Hàng, Minh phủ (âm phủ) liền tước đi quan lộc của hắn, do đó hiện tại tôi mới có thể đến tìm hắn đòi mạng.”

Pháp sư Tây Liên nghe hồn ma Hồng Chu giải thích đầu đuôi, nên liền khai thị cho hắn: “Những gì ngươi nói đều có bằng có cứ, ta tin tưởng ngươi không vu oan cho Chi tướng công. Nhưng ta cũng tin rằng ngoài việc đòi mạng ra còn có một biện pháp giải quyết tốt hơn, có thể giải trừ oan nghiệp tiền kiếp, siêu độ ngươi chuyển sinh đến một nơi tốt lành. Hà cớ phải vì phẫn hận nhất thời mà tìm cách báo thù?”

Hồn ma Hồng Chu nghe xong liền cung kính nói: “Nếu có thể làm được như vậy thì tốt nhất, nhưng tôi sợ các người chỉ nói lời ngon ngọt, lừa dối tôi. Nếu hiện tại có thể mở đạo trường, tôi sẽ lập tức rời khỏi thân thể Chi công, vào chính đường lễ Phật.”

Theo đó, pháp sư Tây Liên liền viết ra những gì mình đã hứa và đốt nó cho quỷ. Sau khi làm xong pháp sự, Chi tướng công đã tỉnh dậy một cách kỳ diệu.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Chi tướng công lại bất ngờ ngã xuống đất, miệng nói giọng phương bắc, nên gia đình lại mời pháp sư Tây Liên đến lần nữa. Pháp sư Tây Liên trách cứ quỷ hồn, nói: “Ngươi đã đắc được siêu độ rồi, nên rời khỏi anh ta, tại sao vẫn còn ở đây?”

Quỷ hồn Hồng Chu giải thích rằng mình đã được đức Phật siêu độ, nhưng có 4 người khác đến đòi mạng, chính là 4 người bán trà. Hắn đặc biệt đến để thông báo cho pháp sư, biểu thị hắn biết giữ lời, không nên hiểu lầm. Hồn ma của Hồng Chu sau khi kể xong câu chuyện của mình, liền rời đi.

Không lâu sau đó, Chi tướng công sinh bệnh, qua đời trong vòng hai ngày.

Câu chuyện này đã phản ánh một cách vô cùng chính xác thuyết pháp của Phật gia, rằng “Ác hữu ác báo, không phải không báo, mà thời cơ chưa đến, thời cơ hễ đến, hết thảy đều báo.” Trước khi sinh mệnh hưởng hết phúc báo, thì việc báo ứng bồi hoàn những việc ác anh ta đã từng làm không thực hiện được, nhưng đợi đến khi anh ta đã hưởng hết phúc báo, thì đó cũng chính là lúc anh ta phải nhận nghiệp báo do hành ác. Mà quá trình này không phải một đời một kiếp là xong, hồn quỷ Hồng Chu trong câu chuyện đã phải đợi suốt bốn kiếp, đợi đến khi đối phương ở kiếp thứ 5 làm việc ác, không có phúc duyên, mới có được cơ hội bám lên thân người ta để báo thù. Do đó nói, báo ứng thiện ác của nhân gian mà chúng ta nhìn thấy đều chỉ là trong một đời, chính là có rất nhiều ân oán trải qua nhiều kiếp không nhìn thấy được. Đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu khiến con người luôn sống trong mê. (Nguồn: Thanh triều Thích Giới Hiển “Hiện quả tùy duyên”)

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch