Khoảng 12 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã lên tiếng ngăn chặn việc Tổng thống Joe Biden có thể chuyển vũ khí cho Israel mà không thông qua Quốc hội..

Các thượng nghị sĩ này được dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Tim Kaine của Virginia, và cho biết họ có kế hoạch đưa ra dự luật sửa đổi việc viện trợ bổ sung cho Israel và các đồng minh khác của Hoa Kỳ. Dự luật này nhằm loại bỏ quyền quyết định của chính quyền và bỏ qua quy trình xem xét thông thường của quốc hội.

Ông Tim Kaine cho biết trong một tuyên bố rằng họ yêu cầu chính quyền thông qua quốc hội các nội dung liên quan đến việc chuyển vũ khí cho Israel và vẫn giữ nguyên các yêu cầu về việc chuyển giao vũ khí cho các quốc gia khác.

Ông Kaine nói thêm: Việc bỏ qua Quốc hội có nghĩa là không cho người dân Mỹ biết. Và chúng tôi cần một lời giải thích về lý do thực sự đằng sau quyết định này.