Triết lý sống của tỷ phú Warren Buffett là gì?

Đời sống 27/09/19, 18:30

Dường như những người thành công đều có chung một điểm là họ có một bộ giá trị quan không bao giờ thay đổi. Chúng ta lấy nhà đầu tư huyền thoại Buffett làm ví dụ. Niềm tin của ông dựa trên quan điểm trung dung, cân bằng, khiêm tốn ...

End of content

No more pages to load