Từ vựng chủ đề: Công việc nhà

Học tiếng Anh 08/09/15, 07:05

do the cooking: nấu ăn sweep the floor /swi:p/: quét nhà mop the floor /mɒp/: lau nhà vacuum the floor /'vækjuəm/: hút bụi dust the furniture /dʌst/: lau bụi đồ đạc make the bed: dọn giường wash the dishes: rửa bát water the plants: tưới cây do the laundry /'lɔ:ndri/: giặt quần áo hang up the laundry: phơi quần ...

Từ vựng: Trạng thái hư hỏng của đồ vật

Học tiếng Anh 08/09/15, 02:25

1. scratched /skrætʃt/ — trầy xước Ex: This CD is scratched. (Cái đĩa CD này bị trầy.) There are scratches on the CD. (Có vài vết trầy xước trên đĩa CD.) 2. cracked /krækt/ — nứt Ex: The CD is cracked (Cái đĩa CD bị nứt.) 3. smashed /smæʃt/— vỡ, bể Ex: The guitar is smashed. ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.2)

Kiến thức tổng hợp 05/09/15, 03:40

1. dignity (n) — /’digniti/ — phẩm cách, phẩm giá, lòng tự trọng 2. require (v) — /ri’kwaiə/ — đòi hỏi, yêu cầu 3. sacrifice (v) (n) — /’sækrifais/ — hy sinh, sự hy sinh 4. respect (v) (n) — /ris’pekt/ — tôn trọng, sự tôn trọng I would rather be alone with dignity ...

Từ vựng chủ đề: Gia đình

Học tiếng Anh 03/09/15, 02:23

Gia đình bao gồm rất nhiều thế hệ, vai vế khác nhau. Định nghĩa gia đình có thể là trong cả một dòng họ chứ không đơn giản chỉ là trong một gia đình nhỏ bé gồm bố mẹ và con cái, mà còn rộng hơn là anh em, họ ...

Bí quyết học từ vựng tiếng Anh hiệu quả

Học tiếng Anh 30/08/15, 15:05

Chắc hẳn ai khi học tiếng Anh đều muốn mình biết nhiều từ vựng. Càng biết nhiều từ vựng thì bạn càng sử dụng tiếng Anh tốt hơn. Khi kém từ vựng bạn có thể: - Nghe người ta nói nhưng không hiểu nội dung. - Không thể diễn đạt được ...

End of content

No more pages to load