10 cụm từ quen thuộc với ‘can’t’

Học tiếng Anh 17/06/17, 23:15

'Can't' có nghĩa là không thể, khi đi cùng với những từ khác, chúng tạo thành các cấu trúc với nghĩa rất thú vị. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! 1. Can’t wait – không thể chờ đợi được, nóng lòng muốn làm gì đó Ví dụ: This cake looks delicious. I can’t ...

End of content

No more pages to load