8 quý tướng của người phụ nữ có phúc khí

Nhân sinh cảm ngộ 25/12/20, 09:30

Người xưa có câu: "Người khôn dồn lên mặt" hay "Con mắt là cửa sổ tâm hồn", v.v... Vậy nên, muốn biết một người là thiện hay ác, vận mệnh, tương lai phúc phận thế nào, thì xem 'Tướng mặt' cũng có có thể đoán biết phần nào... Người xưa rất ...

8 cảnh giới của người phú quý, hàm dưỡng phúc khí

Nhân sinh cảm ngộ 12/10/19, 14:30

Bạn đánh giá thế nào về một người phú quý? Những người bạn từng tiếp xúc, ai là người xứng đáng được gắn danh hiệu này? Hãy đối chiếu 8 đặc điểm dưới đây.  Đức hạnh “Kinh Dịch” viết: “Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật”, ý rằng: Đất ...

End of content

No more pages to load