Phúc khí của một người là từ đâu mà có?

Trí huệ cổ nhân 10/10/17, 11:34

Phúc khí của một người là từ đâu mà có? Làm thế nào để kéo dài phúc khí? Đó đều là những câu trả lời không dễ giải đáp chỉ bằng một hai lời nói.  Chuyện kể rằng, một hôm Thượng Đế đang tản bộ bên trong khu vườn Hoàn Mỹ ...

End of content

No more pages to load