Tôn trọng người khác chính là một loại cảnh giới

Nhân sinh cảm ngộ 25/04/17, 22:01

Mọi người đều biết trong cuộc sống phải biết tôn trọng người khác, nhưng rất ít người có thể thật sự hiểu được ý nghĩa của điều này. Mạnh Tử nói: “Thương người thì người thương lại mình, kính người thì người kính lại mình”. Câu nói ấy nhấn mạnh ...

End of content

No more pages to load