Khổng Tử biết mệnh Trời, dự ngôn chính xác vô cùng

Văn hóa 16/04/19, 10:00

Khổng Tử nói: "Ta mười lăm tuổi để ý chí vào việc học... năm mươi tuổi biết mệnh Trời..." Trong lịch sử còn ghi chép lại vài câu chuyện cho thấy khả năng ‘tri Thiên mệnh’, dự đoán tương lai chính xác vô cùng của Khổng Tử. Dù người đời sau ...

End of content

No more pages to load