Mỗi khi thảm họa phát sinh, vì sao các Hoàng đế đều phải thành tâm sám hối với Trời?

Câu chuyện lịch sử 08/03/20, 08:00

Mỗi khi quốc gia phát sinh thiên tai nhân họa, chính quyền đứng trước nguy nan, Hoàng đế của các triều đại đều sẽ tắm gội trai giới, tế bái trời đất cùng chư Thần, tự phản tỉnh "trách tội mình", sám hối về những sai lầm và thiếu sót ...

Tần Thủy Hoàng vì sao tự xưng mình là “Hoàng đế”?

Văn hóa 17/06/16, 09:10

"Hoàng Đế" là danh xưng chưa từng xuất hiện trước thời Tần Thủy Hoàng. Trước danh xưng "Hoàng Đế" thì chỉ có danh xưng "Hoàng", "Đế", "Vương" như "Tam Hoàng" và "Ngũ Đế", Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương... Danh xưng của Quân Vương trước thời Tần Thủy Hoàng là gì? Trong ...

Thân thế và công lao to lớn của Hán Vũ Đế

Văn hóa 26/05/16, 04:07

Hán Vũ Đế (14.7.156 - 29.3.87 TCN) tên thật là Lưu Triệt, tự là Thông, là Hoàng đế thứ 7 của triều đại nhà Hán, thời kỳ Tây Hán. Ông là nhà chính trị, nhà chiến lược, nhà thơ, anh hùng dân tộc và nhà văn nổi tiếng. Hán Vũ ...

End of content

No more pages to load