Bậc quân tử có bốn cảnh giới

Nhân sinh cảm ngộ 04/04/19, 10:00

Bậc quân tử luôn có bốn cảnh giới: khiêm nhường, độ lượng, trầm tĩnh và hàm dưỡng nội tâm. Người cảnh giới càng cao trí huệ càng rộng mở, tầm nhìn càng vươn xa. Khiêm nhường Người càng khiêm nhường thì cảnh giới càng cao, tầm nhìn càng rộng mở. Họ ...

Cuộc đời Bao Công: Cái Thiện của Dũng

Văn hóa 21/03/19, 09:00

Bao Công, huý là Bao Chửng (999-1062) còn được biết đến với tên gọi Bao Thanh Thiên, là vị quan thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, có tấm lòng quang minh chính đại tựa Trời xanh trong lịch sử Trung Quốc. Lúc nhỏ, Bao Công đã nổi tiếng là người con ...

Đâu mới thực sự là cái dũng của bậc Thánh nhân?

Văn hóa 19/06/18, 10:06

Dũng khí chân chính không phải là dũng mãnh giỏi đấu, mà là đứng về chân lý. Vì để bảo vệ đạo nghĩa, cho dù đối mặt với cường quyền hay bị người đời hiểu lầm cản trở, thì bậc Thánh nhân cũng quyết không thay đổi chí hướng của ...

End of content

No more pages to load