Cháy chung cư Carina: Đùn đẩy trách nhiệm bồi thường

Khác 21/04/18, 12:37

Về trách nhiệm bồi thường sau khi cựu tổng giám đốc chủ đầu tư chung cư Carina bị bắt, trách nhiệm đặt ra không chỉ chủ đầu tư mà còn rất nhiều đơn vị liên quan. Trong đó, Công ty SEJCO có trách nhiệm trong công tác quản lý, phát ...

End of content

No more pages to load