Kẻ cướp cũng có đạo, tu hành thành cao tăng

Câu chuyện lịch sử 05/11/19, 19:00

Câu chuyện được ghi lại trong sử sách về một cường đạo được cao tăng thu phục, cuối cùng trở thành người đắc đạo không màng tài vật công danh. Trong thời Khang Hy (nhà Thanh, Trung Quốc) có một tên trộm khét tiếng tên là Vương Khắc Chương. Hắn hành ...

Từ Hi thái hậu đã quỳ lạy Hư Vân lão hòa thượng

Văn hóa 30/09/15, 06:39

Năm Quang Tự thứ 26 (1900), giặc ngoài đánh vào Bắc Kinh, kinh thành đại loạn khiến Hoàng hậu, Thái hậu, đại thần, thái giám, cung nữ đều phải chạy lánh nạn ở Trường An (nay là Tây An). Khánh thân vương nghe tin lão hòa thượng Hư Vân là ...

End of content

No more pages to load