Với đề xuất thu phí chia sẻ dữ liệu dân cư nếu được Chính phủ đồng ý, TP. Hà Nội dự kiến thu trên 300 tỷ đồng mỗi năm.

Sáng 2/7, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ, ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch TP. Hà Nội) đề xuất cho thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu dân cư áp dụng với các ngành ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác, theo Tuổi Trẻ.

Theo đó, nếu Chính phủ đồng ý, TP. Hà Nội dự kiến thu trên 300 tỷ đồng mỗi năm.

Trao đổi với Dân Trí, ông Chung cho biết, dữ liệu được chia sẻ là thông tin trong chứng minh thư chứ không phải là thông tin cá nhân. Việc chia sẻ thông tin như vậy hoàn toàn đúng luật.

Tại điều 10 Luật căn cước công dân (2014) quy định: “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, do Bộ Công an quản lý”.

Việc khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định như sau:

  • Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;
  • Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
  • Tổ chức và cá nhân không thuộc 2 đối tượng trên có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định 137/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân, tại điều 11 – Sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nêu rõ: Việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân;

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội chỉ được sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc giải quyết thủ tục hành chính.

Hoàng Minh