Sắp tới, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực đòi nợ thuê phải có vốn điều lệ không dưới 2 tỷ đồng. Giám đốc doanh nghiệp đòi nợ phải trình độ học vấn đại học trở lên các ngành kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh…

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Điều 13 về điều kiện về vốn với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Theo đó, mức vốn điều lệ tối thiểu đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ đồng.

Dự thảo cũng quy định điều kiện, tiêu chuẩn với lãnh đạo quản lý. Theo đó, giám đốc chi nhánh doanh nghiệp đòi nợ phải trình độ học vấn đại học trở lên và thuộc một trong các ngành kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh. Bên cạnh đó, những người này phải chưa từng bị kết án.

Đây là điểm mới so với Nghị định 104/2007/NĐ-CP trước đây chỉ yêu cầu nhân sự hoạt động trong công ty kinh doanh thu nợ phải có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

Về điều kiện về tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, dự thảo quy định, người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

Các trường hợp người lao động đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng trong và ngoài nước đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử sẽ không được phép làm việc trong các doanh nghiệp đòi nợ thuê.

Ngoài ra, người lao động trong lĩnh vực này phải không thuộc các đối tượng đã từng bị kết án, đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; cải tạo không giam giữ; quản chế, cấm cư trú.

Những người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương; xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; nghiện ma túy; tạm hoãn, tạm đình chỉ giáo dục bắt buộc… cũng sẽ không được phép làm việc cho các doanh nghiệp đòi nợ thuê.

Bên cạnh đó, nhân viên đòi nợ thuê cũng không được thuộc các trường hợp đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, làm nhục người khác, lừa đảo…

Trước đó, theo quy định trong Nghị định 104/2007 của Chính phủ, doanh nghiệp đòi nợ thuê được xem là đại diện của chủ nợ để xác định các khoản nợ, đôn đốc khách nợ trả nợ, thu nợ… đồng thời làm tư vấn pháp luật cho cả chủ và khách nợ về việc xác định nợ; biện pháp, quy trình, thủ tục xử lý nợ.

Tuy nhiên, tại công văn số 1423/BCA-C42 ngày 27/6/2017, Bộ Công an cho biết, trong những năm qua, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê gây ra nhiều diễn biến phức tạp về tình hình an ninh, trật tự.

Nguyễn Trang