Người vay tiền mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi 4,8% một năm, tương đương 0,4%/tháng.
 

Đó là quy định vừa được Thủ tướng Chính phủ ký trong quyết định về lãi suất áp dụng với người vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, theo trang tin Một Thế giới.

Mức lãi vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách thấp hơn 0,2%/năm so với tại các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, nếu nợ quá hạn, người vay mua nhà sẽ phải trả mức lãi bằng 130% lãi suất khi vay.

Cho vay mua nhà ở xã hội: Lãi suất ưu đãi chỉ 0,4%/tháng
Lãi suất ưu đãi 4,8%/năm cho người vay mua nhà ở xã hội. (Ảnh: VTC)

Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng được yêu cầu hàng năm phải thực hiện đánh giá cũng như kiến nghị để điều chỉnh lãi suất cho phù hợp.

Đối tượng được ưu đãi vay vốn mua nhà ở xã hội gồm những người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn ngắn hơn, thời hạn cho vay tối thiểu được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay ngắn hơn.

Kể từ sau khi gói cho vay 30.000 tỷ đồng chấm dứt đối với người mua nhà từ ngày 1/1/2017, cho đến nay chưa có gói nào thay thế, khiến nhiều người mua nhà phải vay thương mại với lãi suất cao kèm theo điều kiện phải có tài sản thế chấp. Quyết định mới này sẽ giúp người mua nhà ở xã hội có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo lập nhà ở.

Minh Tuệ tổng hợp