Chuyên mục “Truyện ngắn song ngữ” đem đến những câu chuyện Anh – Việt ý nghĩa, không chỉ giúp độc giả học tiếng Anh mà còn mong muốn mang tới những giá trị cuộc sống, bài học đạo đức được gửi gắm qua từng truyện ngắn.

***

THE LION AND THE MOUSE – SƯ TỬ VÀ CHUỘT

Once when a lion, the king of the jungle, was asleep, a little mouse began running up and down on him. This soon awakened the lion, who placed his huge paw on the mouse, and opened his big jaws to swallow him.

Một lần khi một con sư tử – chúa tể của khu rừng đang ngủ, một con chuột nhỏ bắt đầu chạy lên chạy xuống trên người nó. Điều này nhanh chóng đánh thức con sư tử; nó đè cái chân khổng lồ của mình lên con chuột, và mở đôi hàm to lớn của mình chuẩn bị nuốt con chuột.

“Pardon, O King!” cried the little mouse. “Forgive me this time. I shall never repeat it and I shall never forget your kindness. And who knows, I may be able to do you a good turn one of these days!”

“Xin lỗi Đại Vương!” con chuột nhỏ kêu . “Hãy tha cho tôi lần này. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa và tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ngài. Và biết đâu được, một ngày nào đó tôi có thể  sẽ làm một việc tốt nào đó để đền đáp ngài!”

The lion was so tickled by the idea of the mouse being able to help him that he lifted his paw and let him go.

Con sư tử cảm thấy hết sức thích thú bởi ý tưởng con chuột có thể giúp nó nên nó nhấc chân của mình lên và để con chuột đi.

Sometime later, a few hunters captured the lion, and tied him to a tree. After that they went in search of a wagon, to take him to the zoo.

Một thời gian sau, một vài thợ săn bắt được con sư tử, và trói nó vào một cái cây. Sau đó họ đi tìm một toa xe để đưa nó đến sở thú.

Just then the little mouse happened to pass by. On seeing the lion’s plight, he ran up to him and gnawed away the ropes that bound him, the king of the jungle.

Ngay sau đó con chuột nhỏ tình cờ đi ngang qua. Khi nhìn thấy hoàn cảnh của sư tử, nó chạy đến chỗ con sư tử và gặm đứt những sợi dây trói quanh vị chúa tể của khu rừng.

“Was I not right?” said the little mouse, very happy to help the lion.

“Tôi đã nói đúng phải không?” Con chuột nhỏ nói với vẻ rất vui khi giúp được sư tử.

Moral: Small acts of kindness will be rewarded greatly.

Ý nghĩa đạo đức: Những hành động tử tế dù nhỏ nhưng sẽ được báo đáp rất lớn.

Chúng ta cùng xem video dưới đây

Nguồn: T-Series Kids Hut

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Theo kidworldfun.com

Yên Thanh biên dịch