Chúng ta cùng học tiếng Anh qua video ngắn nói về tình cảm thiêng liêng giữa cha và con gái mang tên “Bố tôi là kẻ nói dối” (My Dad is a Liar). 

videoinfo__video2.dkn.tv||f724f7538__

Daddy is the sweetest daddy in the world

Bố là một ông bố tuyệt vời nhất trên thế giới

Daddy is the most handsome

Bố là người đẹp trai nhất

The smartest

Người thông minh nhất

The most clever

Khéo léo nhất

The kindest

Tốt bụng nhất

He is my superman

Bố chính là siêu nhân của con


Daddy wants me to do well at school

Bố muốn con học giỏi

Daddy is just great…but

Bố là người tuyệt vời nhất nhưng

He lies

Bố đã nói dối

He lies about having a job

Bố nói dối là bố có việc làm

He lies about having money

Bố nói dối là bố có tiền

He lies that he is not tired

Bố nói dối là bố không mệt

He lies that he is not hungry

Bố nói dối là bố không đói

He lies that we have everything

Bố nói dối là bố có tất cả

He lies about his happiness

Bố nói dối là bố hạnh phúc

He lies because of me   

Bố nói dối vì con

I love you

Con yêu bố

Related image
Con yêu bố (Ảnh: Youtube)

Thiện Nhân