Trong cuộc sống, ai cũng đều không thể tránh khỏi những khó khăn thử thách. Bạn chọn tiến lên hay đứng yên, đối mặt với tâm thái nào, là do chính bạn quyết định. Nhưng bạn đừng quên rằng: trước khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khiến bạn bắt đầu.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.

Bạn không thể kết nối các điểm khi nhìn về phía trước mà chỉ có thể kết nối khi nhìn lại đằng sau. Vì vậy bạn phải tin rằng những điểm đó sẽ nối kết với nhau theo một cách nào đó trong tương lai.

Image result for You can’t connect the dots looking forward
Bạn không thể kết nối các điểm khi nhìn về phía trước (Ảnh: superinspirednow.com)

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.

Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng vướng mắc vào những sự giáo điều hay những kết luận từ suy nghĩ của người khác. Đừng để lời ra tiếng vào của người khác át đi tiếng lòng mình. Điều quan trọng là hãy can đảm đi theo tiếng gọi trái tim và trực giác của bạn. Bằng cách nào đó chúng đã biết điều bạn thực sự muốn trở thành.

Related image
Thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí nó. (Ảnh: Inspirational.ly)

Fear kills dreams, fear kills hope, fear put people in the hospital, fear can aid you, can hold you back from doing something that you know within yourself that you capable of doing but it will paralyse you.

Sợ hãi giết chết những ước mơ. Sợ hãi giết chết niềm hy vọng. Sợ hãi mang người ta vào trong bệnh viện. Sợ hãi làm bạn trở nên già nua. Nó có thể ngăn cản bạn làm những điều mà bạn biết rằng bản thân bạn có thể làm được. Nó sẽ làm tê liệt bạn.

Image result for Fear kills dreams. Fear kills hope. Fear can put people in the hospital.
Sợ hãi làm bạn trở nên già nua. (Ảnh: Behappy.me)

Don’t allow your emotions to control you, we are emotional, but you want to begin to discipline your emotion, if you don’t control and contain your emotions they will use you.

Đừng cho phép cảm xúc kiểm soát bạn. Chúng ta là những người có xúc cảm nhưng bạn nên kỷ luật với những cảm xúc đó. Nếu bạn không nghiêm khắc và kiềm chế cảm xúc của mình, nó sẽ lợi dụng bạn.

Image result for Don’t allow your emotional to control you

To perseve, I think, is important for everybody. Don’t give up, don’t give in. There’s always an answer to everything.

Để kiên nhẫn, tôi nghĩ nó rất quan trọng với mọi người. Đừng bỏ cuộc. Đừng thất vọng. Luôn có một câu trả lời cho mọi thứ.

Image result for Don’t give up. Don’t give in
Luôn có một câu trả lời cho mọi thứ (Ảnh: Quotefancy.com)

Theo hoctienganhthanky