Cuộc sống là chuyến hành trình với đầy đủ các cung bậc cảm xúc: có thăng, có trầm, có hạnh phúc, có khổ đau. Tới một thời điểm nào đó, ai cũng phải đối mặt với thử thách và cảm thấy mình thật nhỏ bé. Và có lẽ, hai chữ “động lực” là điều mà chúng ta tìm kiếm trong những giây phút ấy.

Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ có thể mang đến thay đổi lớn, một câu nói vô tình đọc được ở đâu đó cũng đủ để thắp lên hy vọng trong tâm hồn. Loạt bài “Học từ qua danh ngôn” không chỉ giúp bạn đọc làm phong phú thêm vốn từ vựng mà còn mong muốn đem đến nhiều giá trị hơn thế. Hãy để những câu danh ngôn ý nghĩa tựa như những hạt giống ươm mầm trong mảnh vườn trí tuệ của bạn.

***

A calm mind helps our human intelligence to assess the situation realistically. ~Jacktikva

Một tâm trí tĩnh tại sẽ giúp con người trở nên thông tuệ để đánh giá tình huống thực tại.

calm (adj/n) /kɑ:m/: tĩnh tại, sự điềm tĩnh

intelligence (n) /in’telidʤəns/: sự hiểu biết, sự thông minh

assess (v) /ə’ses/: đánh giá, định mức

realistically (adv) /ˌriː.əˈlɪs.tɪcəl.i/: hiện thực

Câu chuyện tham khảo:

THE WIND AND THE FLAG – CÂU CHUYỆN VỀ GIÓ VÀ LÁ CỜ

A wandering monk passed by the courtyard of a monastery where he heard two groups of monks arguing about the temple flag fluttering in the breeze.

Một tu sĩ lang thang đi ngang qua sân của một tu viện và nghe thấy hai nhóm tu sĩ đang tranh luận về lá cờ đang tung bay trong gió.

Ảnh: carlitoz.com

“It is the flag that moves,” one group argued.

Một nhóm lập luận: “Là lá cờ dịch chuyển”.

“No, it is the wind that moves,” argued the other group.

Một nhóm khác thì cho rằng: “Không phải, là gió dịch chuyển”.

Back and forth they argued, responding to the logic of the other side, coming up with new rationale for their respective positions. But it just came down to, “It is the wind that moves, it is the flag that moves”.

Họ tranh luận tới lui, đáp lại lý lẽ của bên kia, rồi đưa ra lập luận mới cho quan điểm của nhóm mình. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là: “Là gió dịch chuyển, là lá cờ dịch chuyển”. 

After listening for a while, the itinerant monk interrupted them and said, “If you look more closely you will see that it is neither the flag nor the wind that moves – what moves is your mind.”

Sau khi lắng nghe một lúc, vị tu sĩ lang thang kia ngắt lời họ và nói: “Nếu các vị quan sát kỹ hơn, các vị sẽ thấy không phải lá cờ chuyển động, cũng không phải là gió chuyển động, mà chính là tâm các vị đang động”.

Câu chuyện được trích từ Huffpost

Mai Vy biên dịch

Xem thêm: Tâm an vạn sự an, ung dung tự tại, tâm rộng thiên địa rộng, không người hiềm khích

videoinfo__video3.dkn.tv||c4a453beb__

Ad will display in 09 seconds