Giáng sinh là một dịp đặc biệt trong năm. Vậy bạn sẽ giới thiệu như thế nào khi mọi người hỏi về ngày lễ này? Hãy tham khảo cách giới thiệu dưới đây nhé.

There are several holidays held in a year. It is Christmas holiday that is interesting. Christmas is a holiday on December 25th celebrating the birth of Jesus Christ. Christmas has now become more and more popular in Viet Nam, especially to young people. I enjoy decorating Christmas tree and walk around the streets looking at the buildings and the trees around the city such as in squares and parks, shops and offices.

Có rất nhiều ngày lễ được tổ chức trong một năm nhưng lễ Giáng sinh vẫn luôn thú vị. Lễ Giáng sinh rơi vào ngày 25 tháng 12, là dịp lễ mừng sinh nhật Chúa Jesus. Ngày nay kì nghỉ lễ này ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là với giới trẻ. Tôi thích việc trang trí cây thông Noel và dạo quanh các khu phố, ngắm nhìn những toà nhà và cây trong thành phố như: khu thương mại, công viên, cửa hàng và văn phòng.

(Ảnh: http://impressivetravelvietnam.com)

Especially, there is always a big tree at city’s center, in which people gather and pray together in Christmas night. All the city is decorated with color and lights; therefore, it is a chance for citizens go out, take many beautiful photos and transfer to each other. We take part in several interesting activities like creating snowman, playing in snow, making homemade candy or cake, cleaning house.

Đặc biệt, luôn luôn có một cây thông to đặt giữa thành phố, ở đó người ta tụ họp và cầu nguyện cùng nhau trong đêm giáng sinh. Cả thành phố đều được trang hoàng bằng màu sắc và ánh sáng cho nên đây là cơ hội tốt cho người dân ra ngoài, chụp những bức ảnh đẹp và trao đổi với nhau. Chúng tôi tham gia vào nhiều hoạt động như tạo hình người tuyết, chơi trong tuyết, làm kẹo tại nhà, dọn nhà.

(Ảnh: http://urbanintention.co.uk)

The snow is a symbol of Christmas. To me, it is a symbol of renewal and cleanliness of the upcoming event. Besides, the children enjoy receiving presents, which are put at the tree by Santa Clause. They believe he brings obedient kid joy, good health and hope for a new year.

Tuyết là biểu tượng của Giáng sinh. Đối với tôi, tuyết tượng trưng cho sự tươi mới và sạch sẽ của những điều sắp tới trong tương lai. Ngoài ra, trẻ con còn rất hứng thú với việc được nhận quà để dưới cây noel bởi ông già Noel. Chúng tin rằng ông ấy mang đến cho những đứa trẻ ngoan niềm vui, sức khoẻ tốt và hy vọng cho một năm mới.

Actually, the gifts are prepared by parents or relatives in order to encourage them study and well behave with other. The tradition of giving presents originates from the old days and it becomes one of features of Christmas holiday. Christmas reinforces the belief of one’s soul and heals all sadness and dissatisfaction. In my opinion, it is essential to continue this holiday because of its beneficial role in culture of one country.

Thực ra, những món quà được ba mẹ hoặc họ hàng chuẩn bị để động viên trẻ con học tập và cư xử tốt với mọi người. Truyền thống tặng quà này bắt nguồn từ rất lâu và trở thành một trong những nét đặc trưng của lễ Giáng sinh. Giáng sinh củng cố niềm tin cho tâm hồn mỗi người và chữa lành những nỗi buồn và thất vọng. Theo tôi, tiếp tục giữ gìn ngày lễ này rất quan trọng bởi vì vai trò to lớn của nó trong văn hoá của mỗi quốc gia.

Theo quatanglegonna.com