Trong cuộc sống, sẽ có lúc chính bản thân mình hoặc những người thân xung quanh cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Chỉ với một vài câu nói ngắn gọn, ý nghĩa nhưng đúng lúc sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho người ấy. 

21. Give it a try/ Give it a shot.

Cứ thử xem sao.

22. Give it your best shot!

Cố gắng hết mình vì việc đó xem!

23. How matter you are so good at working.

Dù thế nào đi nữa thì bạn đã làm rất tốt.

24. I trust you.

Tôi tin bạn.

25. I totally believe in you.

Tôi hoàn toàn tin tưởng ở bạn.

26. I’m sure you can do it.

Tôi chắc chắn bạn có thể làm được.

27. I will help if necessary.

Tôi sẽ giúp nếu cần thiết.

28. I am always be your side/I will be right here to help you.

Tôi luôn ở bên cạnh bạn.

29. It is life.

Cuộc sống là thế mà.

30. I’m very happy to see you well.

Tôi rất vui vì thấy bạn khỏe.

31. It’s not the end of the world.

Chưa phải ngày tận thế đâu.

32. It could be worse.

Vẫn còn may chán.

33. If you never try, you will never know.

Nếu bạn không bao giờ cố gắng, bạn sẽ không biết mình có thể làm được những gì.

34. It will be okay.

Mọi việc sẽ ổn thôi.

35. It’s going to be all right.

Mọi việc sẽ ổn thôi.

36. I’m rooting for you.

Cố lên, tôi ủng hộ bạn.

37. Keep up the good work/great work.

Cứ làm tốt như vậy nhé!

38. Keep at it/Keep your nose to the grindstone/Keep working hard!

Hãy tiếp tục chăm chỉ như vậy!

39. Let’s forget everything in the past.

Hãy quên những gì trong quá khứ đi nhé.

40. Let’s be happy!

Hãy vui vẻ lên nào!

Hiền Minh tổng hợp

Xem thêm