Đừng buồn nếu bạn đang độc thân vào ngày này, dưới đây là những lý do khiến Valentine trở thành ngày tuyệt vời đối với bạn.

1. Your wallet won’t suffer for love  Ví tiền của bạn không phải chịu đựng vì tình yêu.

You can’t help being grateful you don’t have to spend all that money and can save it for something you really want, like concert tix to YOUR fave band or a cute new wallet to keep all the cash.

Bạn không thể không cảm thấy biết ơn khi không phải chi tiền và bạn có thể tiết kiệm nó để dùng cho những điều bạn muốn, như một buổi hoà nhạc bạn yêu thích hay là thêm một chiếc ví mới để giữ tiền.

2. You don’t have to stress about planning some massively romantic day for bea – Không phải “xì trét”về việc phải lên kế hoạch để có một ngày valentine thật lãng mạn cho “gấu”

The truth is, trying to plan an elaborate date that blows all your other dates out of the water is really hard — not to mention, intimidating. How do you even know for sure they’ll like what you’ve planned? And why is it so expensive?

Sự thật là nỗ lực để tạo nên một ngày thật đặc biệt đáng nhớ khác hẳn với những ngày còn lại là vô cùng gian nan – không muốn nói là rất đáng sợ. Làm sao mà biết chắc được rằng người ta thích những gì bạn đã kỳ công lên kế hoạch cơ chứ? Và sao lại cần phải đắt đỏ như vậy?

3. You can do WHATEVER you want to do – Có thể làm bất kỳ điều gì mà bạn muốn

When you’re single, February 14th is just another day of the year. You don’t have any obligation to go to some fancy-schmancy restaurant while trying extra hard to be romantic. If you don’t have a bae, you can spend all that time doing something else, like writing the next novel!

Khi độc thân, ngày 14/02 chỉ là một ngày trong năm. Bạn không phải có nghĩa vụ đi tới một nhà hàng sang trọng nào đó trong khi phải cố gắng hết sức để trở nên lãng mạn. Nếu bạn không có “gấu”, bạn có thể dành thời gian để làm điều gì đó, như viết tiếp một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn.

Bạn có thể làm nhiều điều mình muốn (Ảnh: unsplash.com)

4. You can have a low-pressure date with your girls/boys – Bạn có thể có một cuộc hẹn hò thoải mái với các cô gái, chàng trai của bạn

There’s no point in getting yourself down about not having a date on Valentine’s Day when you have other single friends who you can have an awesome Galentine’s day with. We promise, sharing a pizza with your besties while you bake brownies and binge-watch a funny film will be just as awesome as any elaborate, high-pressure Valentine’s Day date you would have had if you had an SO.

Chả có gì phải buồn nếu về việc không có một ngày hẹn hò Valentine khi bạn còn có những người bạn độc thân khác mà có thể chia sẻ một ngày Galentine tuyệt vời với bạn. Chúng tôi hứa, cùng ăn một chiếc pizza với những người bạn thân trong khi nướng những chiếc bánh brownies và cùng xem một bộ phim hài sẽ tuyệt vời không kém so với bất kể một cuộc hẹn hò Valentin cao trào nào.

5. It’s about love – Ngày lễ tình yêu

Valentine’s Day is the only day of the year that is solely about love. And it’s not only special for couple, let’s try appreciating it. Spread the love, the happiness, and the positive vibes to anyone and everyone this holiday. Instead of making it a bitter holiday because we may not have someone special, let’s make it lovely!

Ngày Valentine là ngày duy nhất trong năm dành cho tình yêu. Và nó không chỉ dành cho các cặp đôi, hãy trân trọng nó. Lan toả tình yêu thương, niềm hạnh phúc và những cảm xúc tích cực với bất kỳ ai và với tất cả mọi người trong ngày này. Thay vì khiến nó thành một ngày buồn bã vì bạn không có một ai đó đặc biệt thì hãy để nó trở thành một ngày lễ đáng yêu.

Hãy lan tỏa tình yêu thương tới mọi người (Ảnh: unsplash.com)

Thiên Cầm (Tổng hợp)

Từ Khóa: