Để đáp lại lời cảm ơn, chúng ta thường nói “You are welcome”. Thực ra, có rất nhiều cách nói mang nghĩa tương tự như vậy trong giao tiếp tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé!

No problem/Not a problem.
Không có gì.

It was nothing.
Không có gì đâu.

No worries.
Đừng bận tâm.

My pleasure.
Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

I’m happy to help you.
Tôi rất vui được giúp đỡ bạn.

I’m happy to help you: Tôi rất vui được giúp đỡ bạn (Ảnh: Adobe Stock)

Not at all.
Không có gì.

Happy to serve you.
Rất vui được phục vụ.

Don’t mention it.
Đừng nhắc tới.

Glad to help.
Glad to have helped.
Glad to be of any assistance.
Rất vui được giúp đỡ.

It’s alright.
Không có gì.

It’s my duty.
Đó là trách nhiệm của tôi.

That’s absolutely fine.
Điều đó hoàn toàn tốt mà.

Theo EnglishStudyOnline.org
Mai Vy biên dịch

Xem thêm: Học tiếng Anh qua bài hát “When seawater turns sweet”

videoinfo__video2.dkn.tv||1bb3e8932__