Hai cụm từ này bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn, chúng đều có nghĩa là “phía trước”nhưng giữa chúng có gì khác nhau. Chúng ta cùng xem nhé!

Xét các ví dụ:

I am parking car in front of the building near Big Market.

Tôi đang đậu xe trước cửa toà nhà gần Chợ Lớn.

I’m sitting in the front of the bus.

Tôi đang ngồi ở phía trước xe buýt. (có nghĩa là ngồi ở hàng ghế phía trước)

The teacher are standing in front of desk.

Cô giáo đang đứng trước cái bàn.

The pen is in the front of the desk.

Chiếc bút ở phía trước của cái bàn. (nhưng nó nằm trên bàn)

Như vậy có thể thấy rằng, in front of được dùng để chỉ vị trí của vật thể này ở phía trước bên ngoài của vật thể khác, còn in the front of dùng để chỉ vị trí của vật thể này ở vị trí phía trước bên trong của vật thể.

Phân biệt in front of – in the front of (Ảnh: http://vocabularyhome.com)

Thiên Cầm