1. Trang trí cây bằng trái châu + dấu vân tay

INSPIRED-KIDS-X-MAST-DECO-01-644-480x329
2. Làm cây thông Giáng Sinh mini bằng quả thông

INSPIRED-XMAS-DECO-PINECONE-644-480x500
3. Làm những người bạn Giáng Sinh bằng lõi giấy vệ sinh

INSPIRED-XMAS-DECO-TOILET-ROLL-480x361

4. Nhờ cha mẹ làm cây thông trên một tấm bìa, và tự thêm trang trí của bạn vào

INSPIRED-XMAS-DECO-PALLET-TREE-480x620
5. Làm người tuyết bằng trứng ngon mắt

INSPIRED-XMAS-DECO-SNOWMEN-EGGS-480x516
6. Làm bông tuyết từ chai nước tái chế

INSPIRED-XMAS-DECO-BOOTLE-SNOW-480x398
7. Làm thiệp bằng nút áo

INSPIRED-XMAS-DECO-CARDS-BUTTONS-480x364
8. Trang trí bằng kẹo que ngon miệng mà bạn có thể ăn sau Giáng Sinh

INSPIRED-XMAS-DECO-LOLLIPOPS-480x434

Bởi: Olga Martinez