“Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm được mấy người!”(1)…

Buổi mạt thế mạt thời ô trọc
Tuồng nhân gian dở khóc dở cười
Mấy ai trọng Đạo mến đời
Mấy ai phản bổn vãng hồi quy Chân?(2)

Nhớ điển cố Động Tân(3) hoằng Pháp
Tìm môn đồ nam bắc đông tây
Ba năm chẳng đặng một người
Động Đình(4) buông tiếng thở dài tiếc than!…

Nay Phật Pháp(5) độ nhân tế thế
Rợp năm châu bốn bể luyện công
Nhắn người mong mỏi Phúc âm
Cơ duyên chỉ có một lần đó thôi!…

Vô danh cư sỹ cảm tác

“Nay Phật Pháp độ nhân tế thế; Rợp năm châu bốn bể luyện công”

(1) Lấy cảm hứng từ 2 câu thơ khuyết danh.
(2) “Phản bổn quy chân”, “vãng hồi tu”: Các khái niệm này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(3) Lã Động Tân: Một nhân vật Tiên nhân trong số Bát Tiên thuộc Đạo gia.
(4) Hồ Động Đình [địa danh]: Tương truyền trong suốt 3 năm đi khắp núi nam bể bắc chọn tìm đồ đệ, hoằng dương Đạo pháp, Tiên nhân Lã Động Tân đã từng vài lần ghé qua và đề thơ tại nơi này.
(5) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/

Hình ảnh minh họa [sưu tầm]: Đại Pháp hồng truyền Chân-Thiện-Nhẫn.