Cúi đầu ân tạ dòng sông

Cho ta trở lại cánh đồng bình yên

Đợi khi chiều xuống, trăng lên

Vô vi với giọt sương đêm dại khờ…

Cúi đầu cảm tạ lời thơ

Đợi khi chiều xuống, trăng lên / Vô vi với giọt sương đêm dại khờ….

Để ta trả hết mộng mơ cho người

Bao nhiêu vương vấn trên đời

Giờ nương bóng hạc phương trời mà bay…

Ngàn đời mong đợi hôm nay

Phật quang phổ chiếu tròn đầy thế gian…

Thúy Hằng