Tôi biết mùa xuân đã đến rồi
Trong làn gió nhẹ thoảng qua môi
Tiếng ca ai hát trên đồng lúa
Hay chính đời đang cất tiếng vui

Xuân kết đài hoa ngọt trái cành
Lẩn vào trong những dáng mây thanh
Tường lên vôi trắng, nhà lên ngói
Cửa sổ phòng ai đã quét xanh

Thằng bé cu con vẫn ở truồng
Hôm nay quần mới áo hoa thơm
Tay cầm bức ảnh u mừng tuổi
Cũng đòi theo chị đứng soi gương

Tôi biết mùa xuân đã đến rồi, trong làn gió nhẹ thoảng qua môi (Ảnh: onetivi.com)

Văn nghệ làng ta tối cuối năm
Diễn chèo Thị Kinh hoá Quan Âm
Kìa ai vẫy nón mà thương thế
Mới một lần xem đã nhớ thầm

Bổng tít đu quay suốt mấy ngày
Đường thôn vương xác pháo hồng bay
Ngoài đồng ruộng lúa đang thì bén
Chuẩn bị gầu thêm cho tối nay

Vụ mùa thu hoạch còn non mức
Nghĩ đến ngày mai phải gắng thêm
Thị Màu, Thị Kính giờ chung sức
Nghiêng cả mùa xuân kéo nước lên

Vụ mùa thu hoạch còn non mức, nghĩ đến ngày mai phải gắng thêm (Ảnh: icamera.vn)

Đăng Sinh