Hương hoa nhài ban mai
Những đứa con ở lại
Cha mẹ rồi chia tay

Đau đớn đến xót xa
Thương chỉ dành một nửa
Nên nát tan mái nhà

Tình tàn theo vô ngã
Yêu nát trong vô thường 

Chỉ kiếp người khốn khổ 
Bạc tóc khi chưa già...

Clip hay: Năm tháng lấy đi sự yêu kiều nhưng cho ta trí tuệ

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__