Ba đi làm công nhân
Vẫn có ngày chủ nhật
Con đến trường học tập
Chủ nhật lại về chơi.

Chỉ còn mỗi mẹ thôi
Suốt vụ mùa tất bật
Không có ngày chủ nhật
Ra đồng quên sớm trưa.

Khi trời nắng, trời mưa
Mẹ vẫn làm không nghỉ
Người mẹ thì mảnh dẻ
Mà cánh đồng rộng sao!

Tờ lịch đỏ của mẹ
Chẳng để ở nhà đâu
Lịch trải thành đồng lúa
Chín vàng lên một màu!

Clip ý nghĩa: Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt để dành phúc phận cho:

videoinfo__video3.dkn.tv||164c40544__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: