Chỉ trong một khoảnh khắc
Một mùa đã qua đây
Chỉ trong một khoảnh khắc
Năm tận và tháng bay.

Ừ nhỉ, lá đã thay
Hoa đã màu hoa khác,
Gió chợt xanh hơn trước
Mây cũng màu mây vui.

giao mua 2
(Ảnh: Archive.org)

Thơ đành ngắn lại thôi
Vì nói làm sao hết
Cái được và cái mất
Giao mùa là giao ban.

giao mua 3
(Ảnh: Bmmua.com)

Mừng tuổi mình cái hơn
Là đừng hơn ai nữa
Những mưu toan nhỏ bé
Những nụ cười chóng phai.

Dặn mình, nốt hôm nay
Ta khác ta một chút
Những oán hờn than trách
Không mang vào Mùa Xuân.

giao mua 5
(Ảnh: Youtube.com)

Hồng Oanh