Tâm gọt rửa an nhiên tự tại
Thoát hồng trần luyến ái khổ đau
Cho mình cuộc sống thanh tao
Thân tâm an lạc đâu nào đắn đo.

Buông bỏ hết sầu lo cuộc sống
Tâm nhàn hạ giấc mộng an nhiên
Cùng nhau hướng tới thanh tịnh
Điềm nhiên vui khỏe chẳng phiền đến ai.

Buông bỏ hết sầu lo cuộc sống, tâm nhàn hạ giấc mộng an nhiên (Ảnh: Goodwalpaper)

Tâm hướng thiện tương lai rạng rỡ
Oán than chi vạn thuở sầu vây
Tâm an nhẹ tựa áng mây
Hồn luôn trong sáng khổ đày lánh xa.

Tâm tự tại toàn gia hoan hỷ
Đời cư nhàn chẳng nghĩ tính toan
Nữa đời còn lại bình an
Tâm luôn hướng đạo ngập tràn niềm vui.

Nữa đời còn lại bình an, tâm luôn hướng đạo ngập tràn niềm vui. (Ảnh: sohu.com)

Thanh Liên

Xem thêm: