Sông Hoàng Long
Gái góa chồng
Nho Quan duyên nợ
Nước lồng lên đê

Tam Điệp
Khát trắng cơn mê
Lưng Gia Viễn
Cõng lụt về Kim Sơn

Hoa Lư, Yên Khánh
Đục trong
Ai xuôi Non Nước
Phải lòng Tràng An

Danh Thắng Tràng An. Ảnh: TheSinhTour

Em đi xa
Anh về gần
Tới Cúc Phương
Nhớ dừng thăm Dốc Bò

Lô xô
Sông núi thành thơ
Dáng Ninh Bình
Thế thân chò ngàn năm…

Nguyễn Quốc Văn

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||6213e5a03__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: