NHÀ BINH sống bằng “biến”
Sức công, của cũng công
Kẻ thù nào bén mảng
Muốn thoát cũng bằng không

NHÀ NÔNG sống bằng “tin”
Tin ai hơn thời tiết
Thời tiết mà báo sai
Chắc mùa màng thất bát.

NHÀ NÔNG sống bằng “tin”. Tin ai hơn thời tiết. (Ảnh: Pinterest.com)

NHÀ PHÚ sống bằng “tín”
Tư tình gác lại sau
Biết quên lợi trước mắt
Mưu cái lợi dài lâu.

NHÀ SỸ sống bằng “sấm”
Tấu hay thế mạng người
Thời loạn thì xin đám
Thời yên lại lánh đời.

Thời loạn thì xin đám. Thời yên lại lánh đời. (Ảnh: DocPlayer.org)

NHÀ KHÁCH sống bằng “khẩu”
Thuyết mình mấy nổi đâu
Tháng Năm vừa gieo cỏ
Tháng Mười đã gặt trâu.

NHÀ VĂN sống bằng “ảo”
Văn hay hơn vợ người
Rèn từng con chữ dại
Để làm khôn cho đời!

NHÀ KHÁCH sống bằng “khẩu”. Thuyết mình mấy nổi đâu. (Ảnh: Google Groups)

Đoàn Thị Lam Luyến

Thông tin về nhà thơ: Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến sinh năm 1953, quê Hưng Yên, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Phó Chủ tịch Hiệp hội Tác giả Phi hư cấu Việt Nam. Bà sớm được biết đến từ thập niên 80, 90 với tập thơ đầu tay mang tên “Lỡ một thì con gái” với chất thơ đầy tình yêu và nữ tính, cũng như tác giả của bài hát cùng tên “Khát Vọng” nổi tiếng do nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc.