Thơ: Mệnh quan

Nghệ thuật 01/11/19, 12:00

Cả đời quen làm lính Cuối đời thích làm quan Khoai sắn đã thành nếp Đột nhiên: Miếng giữa làng! Miệng quan muốn có “gang” Lòng quan phải có “thép” Lộc lá chẳng thấy đâu Chỉ sẵn lòng ghen ghét. Lính người “y một phép” Lính mình cãi phăng phăng Lương người được chu cấp Mình tự làm, tự ăn. Lắp cỗ ...

Nhà văn: Rèn từng con chữ dại, để làm khôn cho đời!

Bạn đọc 28/05/18, 10:37

NHÀ BINH sống bằng “biến” Sức công, của cũng công Kẻ thù nào bén mảng Muốn thoát cũng bằng không NHÀ NÔNG sống bằng “tin” Tin ai hơn thời tiết Thời tiết mà báo sai Chắc mùa màng thất bát. NHÀ PHÚ sống bằng “tín” Tư tình gác lại sau Biết quên ...

End of content

No more pages to load