Tặng nhau nụ nhớ làm chi
Hoa tròn búp đợi còn chi đêm dài
Người đi lạc hút hình hài
Mơ tàn canh mộng ra ngoài tàn canh

(Ảnh qua: ocuaso.com)

Ngủ đi trăng nước mặn tình
Mai lên đỉnh Ngự soi mình vào sông
Sóng thì sóng của cội lòng
Xanh thì xanh của mênh mông đất trời

(Ảnh qua: youtube.com)

Thì ngồi thả lá mà chơi
May ra có gió mang lời cỏ hoa
Nhắn cùng ta chút thật thà
Nến tình hao khuyết sương sa hao chờ

Thế Hà

Từ Khóa: