Sợi nhớ đan hồn quẩn lối về
Lòng đêm lặng lẽ trải ngô nghê
Hương yêu thổn thức thềm hoang vắng
Sầu tím chân trời nỗi đắm mê

Hương yêu thổn thức thềm hoang vắng. Sầu tím chân trời nỗi đắm mê. (Ảnh: pinterest.com)

Bóng đời trĩu mỏi bước chân lê
Kỷ niệm còn lưu những nguyện thề
Nuối tiếc vòng tay tràn luyến ái
Nhớ nhung gửi gắm miền sơn khê

Bóng đời trĩu mỏi bước chân lê. Kỷ niệm còn lưu những nguyện thề. (Ảnh: pinterest.com)

Trang trải dòng trôi chút tái tê
Tình nhân một thuở khát sương thê
Ngân Hà trôi mãi về vô định
Tựa cửa xa xăm thoảng bộn bề…

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||e50961e20__