Thương ôi cái tấm thân này
Chỉ là giả tạm như mây trên trời
Mấy chục năm sống ở đời
Tưởng là kính quý nhưng rồi sao đây:

Đối diện bệnh tật lắt lay
Đối diện tai nạn sần sây bất ngờ
Đối diện tâm tổn hàng giờ
Đối diện Thần chết đón chờ tương lai.

Thương ôi cái tấm thân này. Chỉ là giả tạm như mây trên trời. (Ảnh: Ifeng.com)

Hỏi đời ai khác hơn ai?
Sống nay biết vậy, ngày mai sao lường!
Ngẫm ra vạn vật vô thường
Nên mong người sống hãy nhường nhịn nhau.

Lời Phật dạy rất nhiệm màu
Mau mà tu luyện kẻo sau muộn màng.

Lời Phật dạy rất nhiệm màu. Mau mà tu luyện kẻo sau muộn màng. (Ảnh: Wikipedia.org)

Thanh Bình