Mưa hạ suy tư đôi dòng lệ 
Giữa thật và giả có với không,
Vu vơ cho hết ngày tháng hạ,
Lại tiếp mùa thu lỗi đường phong.

Vu vơ cho hết ngày tháng hạ, lại tiếp mùa thu lỗi đường phong. (Ảnh: wallpapersafari.com)

Tâm ý băng lạnh mùa nguyệt quế,
Đã xa thăm thẳm một trời hồng
Giọt mưa mùa hạ hai hàng lệ,
Rơi vào kí ức xạt xào đông!

Giọt mưa mùa hạ hai hàng lệ, Rơi vào kí ức xạt xào đông! (Ảnh: wallpaperaccess.com)

Liễu Nguyệt