Một ngày, tôi ở…
Trăm năm tôi yêu
Sông thì chia nửa
Nửa đời mang theo

Một ngày tôi ở
Ấp hồn núi xa
Ngựa trắng khua mõ
Đèo phia trước nhà…

Một đời biển rộng
Trong con mắt đời
Gió nghiêng rừng núi
Vai gầy bên tôi

Một ngày, tôi ở…Trăm năm tôi yêu (Ảnh: wallup.net)

Một ngày tôi ở
Phố đầy chân qua
Tiếng em vớt gió
Gió tiễn, mai xa..

Một ngày tôi ở
Trăm năm thương yêu
Đêm mơ hạc trắng
Hạc neo ráng chiều

Một ngày tôi ở
Tiếng chuông chùa ngân
Rừng nghe thác đổ
Nghìn năm sinh thành

Rừng nghe thác đổ, nghìn năm sinh thành (Ảnh: Flickr)

Một đời tôi ở
Ngựa trắng em về
Đỉnh non chớp trắng
Một hồn sông quê…

Thái Thăng Long