Trong ấy mùa này mưa có lớn không em

Nước có ngập, phù sa còn dâng ngấn bãi

Nắng có hanh vàng cánh cò bay mê mải

Mùa có về, hiu hắt gió, dòng trôi?

Nắng có hanh vàng cánh cò bay mê mải. Mùa có về, hiu hắt gió, dòng trôi?

Xóm vắng nơi đây mưa tràn về dữ dội

Trắng xóa cánh đồng hạt lép đắm mong manh

Ngày thật lạ thời tiết hờn đỏng đảnh

Thoáng nắng bời bời thoắt mây xám âm u…

Ngày thật lạ thời tiết hờn đỏng đảnh. Thoáng nắng bời bời thoắt mây xám âm u…

Dòng sông bên nhà khi ấy có sang thu?

Lục bình tím có lạc trôi miền cổ tích

Cô bé ngày xưa tết tóc hay dỗi hờn đùa nghịch

Thị thơm vàng gọi mãi Tấm chẳng ra.

Cô bé ngày xưa tết tóc hay dỗi hờn đùa nghịch. Thị thơm vàng gọi mãi Tấm chẳng ra.

Mùa thu này Hoàng Thượng có đi xa?

Có lang thang triền đê tìm chiếc hài rớt lại?

Lãng đãng trời chiều dòng mây trôi mãi

Trầu cánh phượng, ngồi têm, bến vắng, những miệt mài…

Vũ Thị Thanh Hòa