Không yêu sao em lại để
Trong tim thoảng một bông hồng?
Không yêu sao em chẳng cản
Mùa xuân về lại mùa đông?

Không yêu sao em cầm lược
Tìm nơ lau lại gương mờ?
Không yêu sao em vùi tóc
Một mình lén viết tình thơ?

Không yêu sao em vùi tóc, một mình lén viết tình thơ? (Ảnh: picruby.com)

Không yêu sao em chẳng đập
Muỗi say khướt máu tay ngà?
Không yêu sao em mở cửa
Cho nắng trong lòng tan ra?

Không yêu sao em lại để
Tim tôi reo mãi thế này?
Không yêu tôi? Thôi đành vậy!
Nhưng em đừng khép bàn tay

Không yêu sao em lại để, tim tôi reo mãi thế này? (Ảnh: pinosy.com)

Hoàng Linh

Từ Khóa: