Nhẫn một chút…trời yên biển lặng
To hóa nhỏ sao có chiến tranh
Nhẫn một chút đổi lấy an lành
Lùi một bước biển trời cao rộng

Nơi trần gian đâu nào dễ sống
Bao gió to mưa bão hiểm nguy
Thiếu chữ nhẫn nạn đến tức thì
Thêm chữ nhẫn mối nguy giải tỏa…

Nhẫn một chút…trời yên biển lặng. (Ảnh: Pinterest.com)

Nhẫn thời nào cũng cần…sẵn có
Biết nhu hòa, đối xử từ bi
Bằng trí tuệ, nhẫn nại tuyệt vời
Biến không thể trở thành có thể

*****
Ai cũng biết rằng nên như thế
Nhưng mấy khi làm tốt được đâu
Bao trái ngang, giằng xé trong đầu
Để chữ Nhẫn…vơi đi một nửa…

Nhẫn thời nào cũng cần…sẵn có. Biết nhu hòa, đối xử từ bi. (Ảnh: Pinterest.com)

Thành Công

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||4beb7acf0__

Ad will display in 09 seconds