Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Khí lạnh hắt hiu chiều biên tái
Chim bay về tổ cũng quên đường
Hoa tan tác rụng, hoa tan tác…
Bước chân lữ thứ nhuốm màu sương

Trăng mờ đáy nước soi gương cũ
Khuất Nguyên, Lý Bạch những năm nào
Kiếm rung trong vỏ buồn trăng gió
Giang hồ chưa trọn bước tiêu dao

Kiếm rung trong vỏ buồn trăng gió. Giang hồ chưa trọn bước tiêu dao. (Ảnh: Pinterest.com)

Sông Ô đường cùng vạn giáp binh
Hạng Vương khựng bước cuộc viễn chinh
Ngu Cơ múa kiếm tình ly biệt
Khúc Sở bốn bề thức bình minh

Rêu lạnh dấu in vó ngựa trầm
Trời thu lãng đãng khí thu âm
Trong cuộc trần ai nào ai biết
Tỉnh say say tỉnh chốn bụi lầm…

Hạng Vương khựng bước cuộc viễn chinh. Ngu Cơ múa kiếm tình ly biệt. (Ảnh: Pinterest.com)

Văn Nhược