Người ơi! khi nắng thu về
Từ trong sắc lá vàng mê mải vàng
Người ơi! khi chớm đông sang
Lạnh lùng từng chiếc lá bàng rơi…rơi.

Người ơi ! khi nắng thu về. Từ trong sắc lá vàng mê mải vàng. (Ảnh: Fvheritage.org)

Người ơi! xuân đã đến rồi
Vỏ già lách tách, nhú chồi non tơ
Phượng hồng cháy đỏ trang thơ
Người ơi! mới sáng tinh mơ đã hè.

Người ơi ! xuân đã đến rồi. Vỏ già lách tách, nhú chồi non tơ. (Ảnh: Hinhchuctet.com)

Muôn loài chợt tỉnh cơn mê
Con tầu chở khách xuôi về… cuối ga

Trần Tích Thiện 

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video2.dkn.tv||b26f1b96a__

Xem thêm: