Mùa Giác Ngộ,
Sen nở đầy vũ trụ

Hương thơm xao
Lay thức tháng Năm về

Ve vẫn kêu
Phượng vẫn nở
Mùa vẫn thi
Thế giới Kim Tiền vẫn sùng sục cõi Mê

Mùa Giác Ngộ, sen nở đầy vũ trụ (Ảnh: metanetworks.org)

Sen cứ hồn nhiên
Vẫn rạt rào tinh khiết thế

Có mấy người dương thế
Ngước nhìn tháng Năm mà lệ tuôn trào?

Sen vẫn nở
Mặc bùn cứ tanh tao…

Sen vẫn nở, mặc bùn cứ tanh tao… (Ảnh: wallpaperup.com)

La Vinh