Trời lên cao
trời xuống sâu thăm thẳm
Châu Giang xanh
mây trắng cũng nhuốm xanh

Mắt hoe đỏ
người đi câu chết lặng
Cá cuộc đời
đớp động nẻo tâm can

Lá vườn Bùi
ngang trời như chấm nắng
Chạm heo may
khẽ nhấp nháy phao câu

Người câu cá
câu vần thơ trên cạn
Bỗng giật mình
bóng lấp lóa ao sâu

Nguyễn Khuyến mỉm cười
đã mùa câu đâu
Mới giỡn sóng
qua hư vinh danh lợi

Cái cần trúc
cong mềm ra dấu nói
Nào đã ai
xoay ngược được mệnh trời

Thôi, ta viết vịnh thu
thu câu cá
Uống rượu thu*
nhắm một mảnh trăng lu

Quan nhà Nguyễn
sen tắm ao giữa hạ
Có lẽ nào
không câu nổi mùa thu…

Ghi chú:

(*): Thu vịnh, Thu điếu, Thu ẩm (Nguyễn Khuyến)

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||17125c9fa__