Phú quý của một người từ đâu mà đến?

Văn hóa 07/10/16, 12:25

Khổng Tử nói: “Nhà tích thiện tất có dư phúc, tích những điều không thiện thì có dư họa”. Người tích thiện, đạt được thiện báo, bản thân hưởng thụ không hết, còn dư để lại cho con cháu đời sau. Trái lại, người làm việc không tốt thì gặp ác ...

End of content

No more pages to load